Föräldraråd

Föräldrarepresentanter

  • Klassens representanter är
  • Jannike Larsson och Emilia Westh
  • De här datummen ligger mötena på under skolåret.
  • Måndag 7 oktober   18-19
  • Tisdag 3 december  18-19
  • Onsdag 12 februari  18-19
  • Torsdag 7 maj.           18-19

Har man som vårdnadshavare frågor/synpunkter att ta upp ,kontakta representanterna.

MVH Göran Åkesson rektor 072/5870149

 

MVH